Welkom

Alle kinderen met een handicap hebben recht op onderwijs. Ook als ze niet in ‘een vakje’ passen.

Daarom sloegen we de handen in elkaar met het Medisch Pedagogisch Centrum om een onderwijsaanbod op maat uit te werken voor de kinderen en jongeren die nood hebben aan een individueel aangepaste balans tussen onderwijs en welzijn.

Nauwe communicatie, betrokkenheid van alle belangrijke partners (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten, artsen) zijn de sleutels tot een kwalitatief aanbod!

Deze werking is er voor de volgende leerlingen:

  • Kleuters met een matige tot ernstige verstandelijke handicap
  • Kinderen / jongeren met een meervoudige handicap (ernstig tot zwaar mentale handicap met bijkomende motorische en/of sensorische handicap en eventueel ernstig medische problematiek.) ( Wijland / Het Hoekhuis )
  • Kinderen / jongeren met ernstige gedrags- en /of emotionele problemen en een ernstige en diep verstandelijke handicap ( Parol )

De leerlingen worden tijdens de schooluren begeleid door personeel vanuit de scholen (leerkrachten, paramedici, …) en het MFC (begeleiders, paramedici, medisch personeel, …).

 

U bent van harte welkom !

Greet Bonner & Kristy Van Den Eeckhout

Directie Zorg MFC & Directie School