Inschrijvingen

Wil je contact opnemen ivm met een eventuele inschrijving?

Belangrijke mededeling:

Door een grote toestroom, zijn de inschrijvingen voor onze kleuterklassen type 2 en lagere school klassen type 2 voor september 2024 helaas volzet.

U kunt zich echter aanmelden voor onze wachtlijst. Gelieve de volgende gegevens te vermelden en daarna af te wachten tot wij zelf terug contact opnemen.

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Domicilie adres
  • Contactgegevens (GSM, email adres)
  • Geef zeker ook aan of het gaat om een kleuter of lagere school.

Aanmeldingen kleuters type 2: zorgregie@mpc-sintfranciscus.be
Aanmeldingen BuBaO type 2: info.bubao@sintfranciscus.be