Medewerkers

Directeur School GiW

Kristy Van Den Eeckhout


Directeur Zorg MPC Sint-Franciscus

Greet Bonner


Zorgregisseur 

Pia Wurzer


U kan deze medewerkers bereiken via 053 64 66 66


Heeft u vragen rond de administratie van uw kind?

Jürgen Van Den Houwe is verantwoordelijk voor de schooladministratie van de GiW leerlingen

U kan hem bereiken via het telefoonnummer 053 64 66 50

Of via mail: leerling.giw@sintfranciscus.be


Wilt u stagiair worden in onze school? Stage in de vzw